22 بهمن روز پیمان با آرمان های امام راحل و بیعت مجدد با رهبری

این هم عکس های راهپیمایی 22 بهمن 1390 در تهران بزرگ

آمریکا و دشمنان ایران زمین خوب ببینید که اینجا ایران است و مردم برای خوردن کیک و ساندیس به خبایان ها آمده اند .

اینها به عشق رهبری عزیزمان سید علی به خیابان ها آمده اند تا پیمانی دوباره با امام راحل (ره ) و رهبر و مقتدای خود سید علی خامنه ای ببندند .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید