خبرها حاکی از آنست که رجوی شخصا برای گروهک منافقین از رژیم صهیونیستی طلب پناهندگی کرده و ظاهرا رژیم صهیونیستی نیز به این کار راغب است.

          چه بسیارند عبرتها وچه اندک است عبرت گرفتن  : 
این  طیف ولایت حق را نپذیرفتند امروز  برای  پذیرش خبیث ترین رژیم ها از آنها ،چقدر ذلیلانه کرنش میکنند. خاک بر سرت رجوی خائن.
/ 0 نظر / 4 بازدید