شکاف طبقاتی در اسرائیل

در روزهای اخیر شاهد افزایش خودسوزی‌ها در اسراییل هستیم . این اقدام در حقیقت اعتراض به نبود عدالت در آن سرزمین و بی سامانی دولت اشغالگر در برآورده ساختن خواسته های مردم است.

جامعه صهیونیستی با شکاف طبقاتی شدیدی مواجه است که از مدت‌ها پیش منجر به برانگیخته شدن اعتراضاتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شده است.

اما سوال اینجاست که آیا این خودسوزی ها غیر منتظره است؟

آیا نباید انتظار افزایش آن را داشت؟

آیا شیشه عمر ننگین این حکومت اشغالگر بسر نیامده است؟

شما چه فکر می کنید؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

سلام مرگ بر اسرائیل اینها باید همین بالا به سرشان بیاید تا همه از بین بروند امیدوارم که هر چه زودتر نسل صهیونیست از روی زمین برداشته شود انشاا...