تهدید در مقابل تهدید

گاهی اوقات باید دهان کسی را که فریاد جنگ سر می‌دهد و عربده می‌کشد را با تو دهنی‌ای پر خون کرد. چرا که اگر این کار انجام نشود، ممکن است بعد از عربده کشی، دست به اسلحه ببرد و قصد حرکتی را داشته باشد و چه بهتر که با حمله‌ای پیش دستانه، جلوی این کار گرفته شود. در مورد اسرائیل هم، از چندی قبل، هنگامی که تهدیدهای اسراییل در مورد حمله به ایران، تبدیل به عادت روزمره سران این رژیم شد و کم کم این باور در ایشان پیش آمد که چنین کاری امکان پذیر است.

 با توجه به راهبرد تهدید در برابر تهدید آیا وقت آن نرسیده که  جمهوری اسلامی ایران رژیم اشغالگر قدس را تهدید به حمله نماید؟

/ 0 نظر / 5 بازدید