صدای آمریکا دست به دامن 20:30 شد!

این رسانه متعلق به سیا در برنامه خبری اش با نام «بیست و یک و سی» که دزدیده شده از نام اخبار پرمخاطب «بیست و سی» است، آهنگ ابتدایی و آهنگ بین برنامه ها و آهنگ پایانی آن را نیز یک جا به سرقت برده و تلاش کرده تا حدی لحن گویش اخبار را نیز مشابه آن کند تا از این طریق کورسویی برای تاثیرگذاری روی اندک مخاطبان داخلی خود بیابد.
به گزارش بی باک به نقل از «رادیو دیروز»، تبدیل برنامه خبری «بیست و سی» شبکه دوم سیما به یکی از پرمخاطب ترین برنامه های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران، اخیرا رادیو فردا که کم مخاطب ترین رسانه ضد ایرانی است را بر آن داشته تا با سوءاستفاده از این برنامه پربیننده، اخبار غالبا غیرواقعی خود را به مخاطب القا کند و از باورپذیر بودن هرچه بیشتر آن اطمینان حاصل کند.

این رسانه متعلق به سیا در برنامه خبری اش با نام «بیست و یک و سی» که دزدیده شده از نام اخبار پرمخاطب «بیست و سی» است، آهنگ ابتدایی و آهنگ بین برنامه ها و آهنگ پایانی آن را نیز یک جا به سرقت برده و تلاش کرده تا حدی لحن گویش اخبار را نیز مشابه آن کند تا از این طریق کورسویی برای تاثیرگذاری روی اندک مخاطبان داخلی خود بیابد.
/ 0 نظر / 4 بازدید