# شهید

شهید صیاد (‌نمیدونم چه موضوعی انتخاب کنم ) فرمانده ، امیر موندم ....

ماجرای جالب ازدواج شهید صیاد شیرازی به نقل از همسرمکرمه ایشان   شهید صیاد شیرازی در سن ۲۵ سالکی زمانیکه افسرجوانی بودند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید