بودجه و پرسنل قرارگاه فرماندهی سایبری آمریکا

بنا بر گزارشات منتشره، این سازمان در زمان تأسیس دارای 1000 نفر نیروی متخصص و بودجه‌ای بالغ بر 120 میلیون دلار برای سال 2010 بود. بودجه این سازمان در سال 2011، 150 میلیون دلار برآورد گردید.

وزارت دفاع آمریکا در بودجه درخواستی خود برای سال 2012، 2/3 میلیارد دلار را به بهبود توانمندی‌های سایبری اختصاص داده است. این مبالغ قرار است صرف تقویت قرارگاه فرماندهی سایبری، شامل بودجه لازم برای طراحی و ایجاد "مرکز عملیات‌های مشترک" (Joint Operations Center) برای قرارگاه فرماندهی در فورت‌مید است.

مبلغ 500 میلیون دلار برای تکنولوژی‌های سایبری اختصاص خواهد یافت و نیز مبالغی نیز صرف آموزش و بهبود آگاهی‌های موضعی خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید